ประกาศโรงเรียน

ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับช ...

อ่านต่อ

ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับช ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภท ...

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี 2562

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kpsscho ...

อ่านต่อ

ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ฃ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www. ...

อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

27 ธ.ค. 61

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกร...

ดูกิจกรรมนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมเผยแพร่บทเรียนบนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ ...

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน

...

อ่านต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้นักเรียนระด ...

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

...

อ่านต่อ

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท. ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบร ...

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2560 ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด