ประกาศโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.kpsschool.com/131 ...

อ่านต่อ

การเก็บเงินปีการศึกษา2562

...

อ่านต่อ

หยุดเรียนกรณีพิเศษ

...

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที ...

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับช ...

อ่านต่อ

ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับช ...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

24 พ.ค. 62

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.kpsschool.com/132 ...

ดูกิจกรรมนี้

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

27 ธ.ค. 61

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกร...

ดูกิจกรรมนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00น.- ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ ...

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน

...

อ่านต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้นักเรียนระด ...

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

...

อ่านต่อ

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท. ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบร ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด