ประกาศโรงเรียน

ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

...

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2561

...

อ่านต่อ

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่-ประจำปีการศึกษา-2561 http://www.kpsschool.com/111 ประกาศผล-กรีฑา-ม.1 http://ww ...

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดที่      ht ...

อ่านต่อ

ประกาศ-การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ -->>    http://www.kpsschool.com/107 สามารถดาวน์โหลดเอ ...

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้หยุดเรียน

...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

27 ธ.ค. 61

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกร...

ดูกิจกรรมนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมเผยแพร่บทเรียนบนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน

...

อ่านต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้นักเรียนระด ...

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

...

อ่านต่อ

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท. ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบร ...

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2560 ...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา13.00น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด