ประกาศโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.kpsschool.com/89 ...

อ่านต่อ

ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียน

ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kpsschool.com/86 ...

อ่านต่อ

ใบมอบตัวนักเรียน

ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kpsschool.com/87 ...

อ่านต่อ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 http://www.kpsschool.com/88 ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560 สามารถดาวน์โ ...

อ่านต่อ

ประกาศการเก็บเงินชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2560

ประกาศการเก็บเงินชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://www.kpsschool. ...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมเผยแพร่บทเรียนบนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

การมอบโล่เกียรติคุณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท. ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบร ...

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2560 ...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา13.00น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส ...

อ่านต่อ

คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ และร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง 599 บรรเลง "คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" ...

อ่านต่อ

วารสารเดือนกรกฎาคม 2559

ตามที่  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ...

อ่านต่อ

วารสารเดือนมิถุนายน

                    ตามที่  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด