ประกาศโรงเรียน

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเ ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศราคาซื้อโครงการส่งเสริมหนังสือเรียนปีงบประมาณพ.ศ 2563โดยวิธีประกวดราคา อิเล ...

อ่านต่อ

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2563

...

อ่านต่อ

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563 ให้นักเรียน รายงานตัวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วน ...

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

...

อ่านต่อ

กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

...

อ่านต่อ

   ดูประกาศทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

24 พ.ค. 62

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.kpsschool.com/132 ...

ดูกิจกรรมนี้

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

27 ธ.ค. 61

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกร...

ดูกิจกรรมนี้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

   ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เรื่อง เชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 ...

อ่านต่อ

ผลการเรียนเทอม2 ปีการศึกษา2562

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดแต่ละรายวิชาได้จากลิงค์ตามระดับชั้นที ...

อ่านต่อ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ ...

อ่านต่อ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปี2563

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2563 ...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00น.- ...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ ...

อ่านต่อ

   ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด