ข่าวสารโรงเรียน

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

12 เมษายน 2560


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท.ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมทางไกล             สะเต็มศึกษา ศูนย์ที่8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560คุณสมบัติผุ้สมัครเรียนสำหรับครูที่สอนระดับ ม.ปลาย ในสามวิชาต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้https://reg.ipst.ac.th