ข่าวสารโรงเรียน

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

27 ธันวาคม 2561


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO” โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม   สิริจิตรอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร