ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

8 มีนาคม 2562


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kpsschool.com/128