ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

8 มีนาคม 2562


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kpsschool.com/129