ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

27 มีนาคม 2562


ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562ามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kpsschool.com/130