ข่าวสารโรงเรียน

ผลการเรียนเทอม2 ปีการศึกษา2562

1 เมษายน 2563


ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดแต่ละรายวิชาได้จากลิงค์ตามระดับชั้นที่แจ้งไว้ดังต่อไปนี้ โดยการกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน5หลัก และควรเปิดด้วย google chorme ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://is.gd/scboOk
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://is.gd/PeRtYyระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://is.gd/nJUeF2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://is.gd/CjGCsPระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://is.gd/xex6Ovระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://is.gd/qWkJsT