ข่าวสารโรงเรียน

การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563

14 พฤษภาคม 2563


การรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2563ให้นักเรียน รายงานตัวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563โดย กรอกข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้**หมดเขตการรายงานตัววันที่29 พฤษภาคม 2563https://forms.gle/Vx1T5JrcCMjtBBgaA