ข่าวสารโรงเรียน

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ2563

4 มิถุนายน 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศราคาซื้อโครงการส่งเสริมหนังสือเรียนปีงบประมาณพ.ศ 2563โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kpsschool.com/148