ข่าวสารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

26 มกราคม 2564


????ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564


????ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่1-14 กุมภาพันธ์ 2564


????เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564


✨รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งนะคะ