ข่าวสารจากโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.kpsschool.com/132 ...

อ่านต่อ
ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

...

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

...

อ่านต่อ
การอบรมเผยแพร่บทเรียนบนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

การอบรมเผยแพร่บทเรียนบนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

...

อ่านต่อ
การมอบโล่เกียรติคุณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

การมอบโล่เกียรติคุณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

...

อ่านต่อ
กิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

อ่านต่อ
พบผู้ว่าหน้าเสาธง

พบผู้ว่าหน้าเสาธง

...

อ่านต่อ
ฝึกอบรมการเป็นไกด์นำเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

ฝึกอบรมการเป็นไกด์นำเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

...

อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

...

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันกีฬาภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

...

อ่านต่อ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

...

อ่านต่อ
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

...

อ่านต่อ
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมใจจัดงานเกษียณอายุราชการ

หน่วยงานท้องถิ่นร่วมใจจัดงานเกษียณอายุราชการ

...

อ่านต่อ
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

...

อ่านต่อ