ข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศจากโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.kpsschool.com/131 ...

อ่านต่อ
การเก็บเงินปีการศึกษา2562

การเก็บเงินปีการศึกษา2562

...

อ่านต่อ
หยุดเรียนกรณีพิเศษ

หยุดเรียนกรณีพิเศษ

...

อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาม4

ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

อ่านต่อ
ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศผลผู้สอบผ่านปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึ...

อ่านต่อ
ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศผู้สอบผ่านเพิ่มเติมปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562 เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศ...

อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี 2562

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปี 2562

ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาม...

อ่านต่อ
ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปี 2562

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ฃ ส...

อ่านต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

...

อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2561

ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2561

...

อ่านต่อ
ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ-ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่-ประจำปีการศึกษา-2561 http://www.kpsschool....

อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25...

อ่านต่อ
ประกาศ-การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2561

ประกาศ-การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ -->>    http://w...

อ่านต่อ
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้หยุดเรียน

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้หยุดเรียน

...

อ่านต่อ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.kpsschool.com/89 ...

อ่านต่อ