ข่าวสารจากโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พ...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ...

อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

...

อ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ...

อ่านต่อ
การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

การปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

...

อ่านต่อ
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา อปท. ขอเชิญชวนครูเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ...

อ่านต่อ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2...

อ่านต่อ
คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ

คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ และร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง 599 บ...

อ่านต่อ
วารสารเดือนกรกฎาคม 2559

วารสารเดือนกรกฎาคม 2559

ตามที่  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโ...

อ่านต่อ
วารสารเดือนมิถุนายน

วารสารเดือนมิถุนายน

                    ตามที่  โรงเร...

อ่านต่อ
วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่

ที่มาของวันสุนทรภู่           องค์การศึก...

อ่านต่อ
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วยวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจ...

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณล...

อ่านต่อ
ไหว้ครู

ไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร...

อ่านต่อ